Uwolnij potencjał swojej floty z GeoTraxx

Jeśli na co dzień mierzysz się z wyzwaniami takimi jak planowanie tras przejazdu, załadunku, czy kolejnością dostarczania i odbioru towaru, GeoTraxx jest dla Ciebie.

W czym pomoże Ci GeoTraxx?

 • automatyczne planowanie najkrótszych tras

 • planowanie i optymalizacja z uwzględnieniem kompletacji i załadunku

 • bieżące monitorowanie realizacji zadań i ich terminowe wykonanie

 • szczegółowy raport wykonanej trasy

Co zyskujesz z GeoTraxx?

      obniżenie kosztów transportu

    mniej przejechanych kilometrów – nawet do 20%

      mniejsza o 15% flota przy realizacji większej liczby zadań

      czas planowania tras skrócony o 80%

Zoptymalizuj swój transport z GeoTraxxem

  Imię i nazwisko

  E-mail

  Telefon

  Firma

  Wyrażam dobrowolną zgodę na przesyłanie informacji o ofercie Globemy z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez Globema sp. z o.o.
  W związku z powyższym oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: * Administratorem danych osobowych jest Globema sp. z o.o. (ul. Wita Stwosza 22, 02-661 Warszawa), NIP 5212743872, KRS 0000024100, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. * Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Wita Stwosza 22, 02-661 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres gdpr@globema.com. * Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu marketingu produktów i usług z oferty Globemy, co jest zgodne z art. 6 ust. 1 RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. * Dane osobowe nie są  poddane profilowaniu. * Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż podmioty powiązane (Globema RO SRL, Globema CS s.r.o) oraz uprawnionym na mocy przepisów prawa. * Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów marketingu własnego, ale nie dłużej niż do momentu wypisania się z naszej listy. * Mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. * Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznam, iż przetwarzanie moim danych osobowych narusza przepisy