Co możesz zyskać dzięki aplikacji GeoTraxx? 

10-20%

mniej przejechanych kilometrów

5-15%

mniejsza flota do realizacji dostaw

60-80%

krótszy czas planowania

10-20%

więcej zleceń dostaw przy tej samej flocie

Aplikacja GeoTraxx umożliwia planowanie i optymalizację tras dojazdu nawet dla dużej liczby zleceń i pojazdów oraz bieżące monitorowanie statusu realizacji dostaw. Przekonaj się jak, nasze rozwiązanie wpłynie na podniesienie efektywności Twojej firmy. Korzyści jakie uzyskasz dzięki aplikacji GeoTraxx to między innymi: 

  • Optymalizacja tras dostaw w oparciu o Mapy Google z uwzględnieniem natężenia ruchu, co pozwala na redukcję kosztów transportu, wykonanie większej liczby zleceń przy wykorzystaniu mniejszej floty pojazdów oraz dotrzymywanie terminów dostaw. 

  • Bardziej efektywne planowanie  –  przygotowanie tras i planu załadunku odbywa się w sposób automatyczny w czasie krótszym niż jedna godzina. Możliwe jest również wielokrotne uruchamianie planowania w danym dniu. 

  • Większa elastyczność działania – bieżący nadzór nad realizacją planu bez dodatkowych urządzeń GPS umożliwia wizualizację aktualnego statusu dostawy i pozwala na jej szybkie korekty. 

System GeoTraxx jest w całości autorskim rozwiązaniem Globemy. Aplikacja może zostać dostosowana do specyfiki określonej branży – zarówno do floty samochodów ciężarowych, jak i mniejszych. Możliwe jest również dostosowanie systemu do obliczania planów transportu w modelu innym niż dostarczanie towarów do odbiorców z określonego magazynu.