System do automatycznego układania i optymalizacji tras przejazdów, składa się z dwóch integralnych części: aplikacji obsługiwanej przez planistę lub logistyka oraz aplikacji mobilnej, z której korzystają kierowcy i pracownicy terenowi.

Aplikacja logistyka/planisty

Logistyk układa plan dostaw dla dostępnej listy zleceń. Plan jest wizualizowany na osi czasu dla każdego pojazdu. Marszruta oraz aktualna pozycja pojazdu widoczna jest na mapie.

Poznaj funkcje aplikacji logistyka / planisty

Aplikacja kierowcy

Kierowca ma dostawy ułożone w kolejności realizacji. Aplikacja nawiguje do kolejnego miejsca dostawy. Kierowca raportuje wykonanie dostawy dzięki czemu logistyk widzi na jakim etapie realizacji jest zlecenie.

Poznaj funkcje aplikacji kierowcy

Automatyzacja planowania transportu – aplikacja logistyka / planisty

GeoTraxx umożliwia logistykom szybkie automatyczne wyznaczenie planu transportu w oparciu o mapy i dane nawigacyjne Google. Algorytmy GeoTraxx są skonstruowane tak, aby obliczony plan był realistyczny, dokładny i efektywny. Uwzględnianych jest wiele parametrów, takich jak: typ pojazdu, maksymalny udźwig, liczba miejsc na palety w przypadku samochodów ciężarowych, czas pracy kierowców oraz typowe natężenie ruchu na podstawie danych Google.

Planowanie tras

Logistyk w krótkim czasie uzyskuje gotowy plan dostaw. Możliwa jest wizualizacja planowanych czasów dojazdów i rozładunku. Ułożony plan można zmodyfikować manualnie, a także uwzględnić wyjątki.

Optymalizacja tras

Logistyk może wybrać algorytm układania tras: minimalizację wykorzystania zasobów lub równomierne wykorzystanie posiadanych pojazdów. Optymalizator dba, aby dotrzymywać terminów dostaw, nie przekraczać ładowności pojazdu oraz zminimalizować długość tras.

Monitorowanie pojazdów

Na mapie widoczne są miejsca dostaw oraz bieżące pozycje pojazdów. Logistyk widzi, które dostawy są już zrealizowane (piktogram w odpowiednim kolorze). Kierowca w zależności od tego czy jedzie, czy robi rozładunek wyróżniony jest odpowiednim piktogramem i kolorem.

Terminowość dostawy

Plan układany jest tak, aby zapewnić dostawę zgodnie z wymaganym terminem realizacji.

Atrybuty zadania

Dane kontaktowe odbiorcy niezbędne dla logistyka oraz dla kierowcy zapisane są w zadaniu.

Atrybuty pojazdu

Zlecenie przypisuje się do pojazdu z uwzględnieniem jego typu oraz możliwości ładunkowych.

Alerty

Alerty to powiadomienia dotyczące zadań i notatek. Komunikat w postaci alertu informuje o niewykonanym zadaniu, nowej notatce, zadaniu odrzuconym, zadaniu utworzonym w aplikacji mobilnej lub zadaniu z wysokim priorytetem.

Realizacja dostaw – aplikacja kierowcy

Z aplikacją GeoTraxx kierowca ma możliwość otrzymania karty drogowej w postaci listy zleceń uporządkowanej zgodnie z planem trasy i dostępnej na urządzeniu mobilnym z systemem Android. Realizacja dostaw raportowana przez kierowcę pozwala na bieżąco nadzorować proces dostarczania towaru/przesyłek oraz rejestrować czasy przejazdu, rozładunku oraz lokalizację. Aplikacja daje również możliwość zbierania dodatkowych informacji w postaci zdjęć i formularzy.

Lista zaplanowanych zadań

Lista przedstawia zlecenia dostaw ułożone w kolejności realizacji. Kierowca na bieżąco jest informowany o ich statusie: zakończone, w trakcie lub czekające na realizację.

Szczegóły zlecenia dostawy

Dostępne są podstawowe informacje niezbędne kierowcy do wykonania zlecenia, takie jak: adres, termin dostawy oraz dane kontaktowe odbiorcy.

Funkcje w zadaniu

W aplikacji zmieniany jest status zlecenia dostawy. Możliwe jest dołączenie zdjęć zrobionych smartfonem, tworzenie notatek głosowych oraz uruchomienie nawigacji Google Maps.

Nawigacja do odbiorcy

Nawigacja Google Maps automatycznie odczytuje miejsce dostawy i prowadzi kierowcę do celu.

Inne cechy aplikacji GeoTraxx

Gotowe szablony zleceń dostaw

Dostawy cykliczne

Podział na rejony

Zdefiniowanie własnych formularzy danych

Umawianie terminów dostaw

Raportowanie czasu pracy kierowcy

Import zleceń dostaw z pliku

Import bazy klientów/ miejsc z pliku

Aplikacja w chmurze bez konieczności implementacji

Aplikacja on-premise

Obsługa załączników

Integracje z systemami klienta