O GeoTraxx ogólnie

Czym jest Field Service Management?

Field Service Management to rodzaj rozwiązań do zarządzania pracownikami i pojazdami w terenie – możesz dzięki nim skutecznie planować trasy i dostawy do odbiorców oraz inne zadania wykonywane poza biurem, np. u klientów. Wspierają one kontrolę terminów czy efektywne wykorzystanie zasobów takich jak flota. Usprawniają też przepływ informacji i komunikację w całym procesie – między kierowcami czy kurierami, a osobami układającymi trasy (dyspozytorzy, logistycy, pracownicy biur obsługi klienta) i klientami. Systemy Field Service Management – takie jak GeoTraxx – optymalizują układanie marszruty oraz pozwalają na normalizację czasu trwania poszczególnych dostaw/zadań na miejscu u klienta.

Do czego wykorzystywany jest GeoTraxx?

GeoTraxx jest wykorzystywany do wsparcia pracy planisty/logistyka przy m.in.:

 • Planowaniu tras (planowaniu kompletacji i załadunku, nadzorze nad realizacją zadań, monitorowaniu realizacji dostaw)

GeoTraxx wykorzystywany jest również do wsparcia kierowcy lub kuriera poprzez m.in.:

 • Dostarczanie aktualnej listy dostaw (karty drogowej)
 • Dostarczanie szczegółów zadania/ dostawy
 • Rejestrację cyklu życia dostawy
 • Dostarczanie powiadomień
 • Aktualizację notatek i załączników
 • Obsługę formularzy
 • Rejestrację dokumentacji fotograficznej z dostawy/zadania

Zachęcamy do zapoznania się z serią artykułów “Więcej niż trasa” – opisane są w niej najczęstsze problemy związane z pracą w terenie wraz z wyjaśnieniem, jak GeoTraxx pomaga je rozwiązać.

Czy GeoTraxx działa jako aplikacja mobilna?

Tak, dostępna jest mobilna aplikacja GeoTraxx dla kierowców/kurierów. Działa ona na urządzeniach z systemem operacyjnym Android.

Zarządzanie zasobami w terenie

Czy GeoTraxx układa trasy z uwzględnieniem specyfiki pojazdów ciężarowych?

Tak, możliwe jest układanie tras z uwzględnieniem restrykcji drogowych, w tym ograniczeń dla pojazdów ciężarowych.

W jaki sposób zadania są przydzielane do kierowców/pojazdów?

Zadania przydzielane są przy założeniu dwóch wariantów:

 • Minimalizacja zasobów – system przydziela jak najwięcej zadań minimalnej możliwej liczbie pojazdów
 • Równa dystrybucja pomiędzy zasobami/pojazdami/kierowcami

W każdej z tych opcji brane są pod uwagę następujące czynniki:

 • Priorytet zadania
 • Umiejętności lub cechy kierowcy/zasobu/pojazdu
 • Ładowność pojazdu (dopuszczalny ciężar i przestrzeń ładunkowa)
 • Czas wymagany na dojazd do celu
 • Godziny pracy klienta
 • Godziny pracy pracownika/kierowcy
 • Czas wymagany na wykonanie zadania

Jak GeoTraxx reaguje na zmiany zadań w czasie rzeczywistym?

Zadania przydzielane są do pracowników przy założeniu dwóch wariantów:

 • Minimalizacja zasobów – system przydziela jak najwięcej zadań minimalnej możliwej liczbie pojazdów
 • Równa dystrybucja pomiędzy pracownikami/zasobami/pojazdami/brygadami

W każdej z tych opcji, brane są pod uwagę następujące czynniki:

 • Priorytet zadania
 • Godziny pracy klienta
 • Godziny pracy pracownika/kierowcy
 • Czas wymagany na wykonanie zadania
 • Czas wymagany na dojazd do celu
 • Wymagane umiejętności do wykonania zadania
 • Posiadane umiejętności pracownika/zasobu/pojazdu
 • Ładowność pojazdu (dopuszczalny ciężar i przestrzeń ładunkową)

Czy w GeoTraxxie mogę zmierzyć wydajność swojej floty?

GeoTraxx generuje trasy przejazdów – wydajność najprościej zmierzyć poprzez planowanie tras i ich porównanie z okresem historycznym, biorąc pod uwagę czynniki takie jak liczba kilometrów, czas pracy kierowców/pojazdów i liczba wykonanych zadań.

Testowanie, zakup, instalacja, licencjonowanie

Czy można wypróbować GeoTraxx bezpłatnie?

Podczas bezpłatnego pokazu demo, nasi konsultanci demonstrują na rzeczywistym środowisku, jak działa GeoTraxx. Dotyczy to zarówno aplikacji logistyka/planisty, jak również aplikacji mobilnej, z której korzysta kierowca/pracownik terenowy. Po pokazie udostępniamy środowisko GeoTraxx na miesięczny, płatny okres próbny.

W jakim modelu rozliczane jest użycie GeoTraxxa?

 • W modelu Software as a Service (SaaS) – cena licencji zawiera wszystkie niezbędne opłaty za system
 • W modelu on Premise – poza jednorazową opłatą za udzielenie licencji występuje kwartalna opłata za utrzymanie systemu, obejmująca dostęp do serwisów mapowych niezbędnych do działania systemu GeoTraxx.

Po jakim czasie GeoTraxx zacznie mi przynosić korzyści?

Jeśli przydzielasz zadania więcej niż 15 pojazdom/kierowcom i każdy z nich wykonuje więcej niż 10 dostaw, to system od pierwszego miesiąca przyniesie Ci zyski, które przewyższą koszty GeoTraxxa. Szczegóły zależą jednak od modelu zakupu.

Czy muszę zakupić minimalną liczbę licencji GeoTraxx?

Minimalny pakiet to aplikacja dla 25 kierowców/pojazdów. Można też wykupić mniejszy pakiet. W zależności od liczby wykonywanych zadań, dostosowujemy ofertę do indywidualnych potrzeb.

Czy jest możliwość kupienia wersji instalowalnej?

Tak, jest możliwość zainstalowania GeoTraxxa na wewnętrznych serwerach.

Jaki jest minimalny okres obowiązywania umowy abonamentowej?

Podpisujemy umowę na czas nieokreślony z miesięcznym terminem wypowiedzenia.

Integracje, customizacja

Czy GeoTraxx będzie kompatybilny z lokalnym systemem CRM?

Tak, system dysponuje API REST, za pomocą którego można zautomatyzować ładowanie dostaw/zamówień z zewnętrznych systemów  oraz zapewnić zwrotną informację o ich realizacji.

Czy GeoTask jest kompatybilny z lokalnym systemem magazynowym?

Istnieje możliwość współpracy z systemem magazynowym w zakresie przygotowania planu dostaw do klientów i określenia kolejności załadunku – skontaktuj się z nami, aby sprawdzić, czy GeoTraxxa można zintegrować także z systemem używanym w Twojej firmie.