Skip to main content

Więcej niż trasa – zarządzanie obszarami działania pracowników w terenie

By 24/03/2020Uncategorized
obszar operacyjny

Twoja firma operuje w branży, w której liczy się czas dostawy, szybkość reakcji lub dowozu do klienta? Nie ryzykuj opóźnień czy wysokiego kosztu dojazdu. Twoi pracownicy muszą znać dokładny zasięg działania, aby niepotrzebnie nie jeździć pomiędzy zbyt odległymi od siebie punktami. Jednak wyznaczenie marszrut w określonym, ściśle zdefiniowanym obszarze nie zawsze opiera się o proste kryteria geograficzne.

Oto przykłady branż, które opierają działalność o niewielkie obszary operacyjne:

 • Branża gastronomiczna – na przykład dowóz gorących posiłków w określonych granicach czasowych i strefach dostaw
 • Branża energetyczna, gazownicza, ciepłownicza – obsługa awarii, stały monitoring stanu węzłów ciepłowniczych, studni, instalacji
 • Telekomunikacja – na przykład instalacja usług w domach klientów
 • Branża cateringowa – na przykład dowóz diet pudełkowych ze zdefiniowaną datą przydatności do spożycia
 • Ratownictwo medyczne i usługi opiekuńcze – na przykład pilne interwencje u pacjentów geriatrycznych
GeoTraxx rozwiązuje problem ograniczeń czasowych, odpowiednio poszerzając lub zawężając obszar działania dla pracownika. Aplikacja wyznacza go jako promień koła, liczony od sprecyzowanego miejsca startu lub powrotu bądź obszar działania np. granice miasta.

Dzięki temu masz wpływ na:

 • maksymalny czas i koszt dojazdu
 • minimalną lub maksymalną liczbę wizyt pracownika u klientów
 • konkretny rejon (np. kilka ulic)

Jak to działa?

obszar operacyjny 1
1

Zdefiniuj zasięg pracy pracownika w formie promienia w kilometrach, licząc od miejsca rozpoczęcia trasy. Możesz też wyznaczyć konkretny obszar działania (np. teren powiatu). Określ tym samym maksymalną odległość, na jaką pracownik może pojechać.
2

GeoTraxx przy układaniu harmonogramu i jego dopasowaniu do trasy sprawdzi, czy dane zadanie jest zlokalizowane w założonym promieniu działania. Jeżeli tak jest, przydzieli zadanie do konkretnego pracownika.
3

Jeżeli miejsce wykonania zadania znajduje się w obszarze zdefiniowanym dla większej liczby pracowników, GeoTraxx może przydzielić je do różnych osób z uwzględnieniem kryteriów optymalnej trasy i umiejętności.

Co zyskujesz?

 • Niezawodność – szybszy i punktualny dojazd na miejsce
 • Niższe koszty wizyt u klienta – pracownik dzięki mniejszym obszarom jest w stanie sprawniej obsłużyć większą liczbę punktów w ramach jednej trasy
obszar operacyjny 2

Czego unikasz?

 • Kar umownych
 • Niezadowolonych klientów

Przekonaj się sam

Na co dzień spotykasz się z podobnym problemem? Sprawdź, jak GeoTraxx Ci pomoże.