Skip to main content

Podział obszaru działania na rejony

By 05/01/201712 marca, 2020Uncategorized

Lokalizacje odbiorców dostaw i obszaru działania można podzielić na rejony, co pozwala na zdefiniowanie obszarów działania kierowców/dostawców. W prosty sposób możemy zdefiniować granice rejonów co pozwala na automatyczne kojarzenie przez GeoTraxx lokalizacji odbiorcy z kierowcami obsługującymi dany obszar. Kierowca/dostawca może być przypisany do jednego lub wielu rejonów.