Spędzasz dużo czasu na planowaniu i układaniu tras dostaw? Starasz się, aby były optymalne, ale nie zawsze się to udaje? GeoTraxx Cię wyręczy – to system, który wspiera wyznaczanie i optymalizację tras, dopasowane do różnych modeli biznesowych.

Używając GeoTraxx:

  • wyznaczysz najkrótsze trasy przejazdu z uwzględnieniem korków

  • oszczędzisz czas potrzebny na układanie tras

  • obniżysz koszty transportu

  • zaoszczędzisz środki na dalszy rozwój Twojego biznesu

W czym pomoże Ci GeoTraxx?

Planowanie tras

Optymalizacja tras dostaw i nadzór nad ich realizacją

  • układanie optymalnej trasy dojazdu z uwzględnieniem natężenia ruchu
  • zadania cykliczne
  • możliwość modyfikacji planu prac przez logistyka
  • układanie harmonogramu na dzień, tydzień lub miesiąc

Raportowanie

Szczegółowe dane o czasach jazdy i czasach rozładunku

  • czas jazdy i rozładunku powiązany z dostawą, miejscem i klientem
  • analiza wypełnienia przestrzeni ładunkowej pojazdów
  • analizy długookresowe wykorzystania floty

Planowanie kompletacji i załadunku

Wszędzie tam, gdzie kolejność załadunku ma znaczenie

  • gotowy plan kompletacji
  • gotowy plan załadunku (LIFO) dla każdego pojazdu
  • uwzględnienie typu pojazdu oraz możliwości ładunkowych

Monitorowanie realizacji dostaw

Na bieżąco widzisz każdą dostawę i stan jej realizacji

  • plan dostaw każdego pojazdu dostępny na osi czasu
  • każdy kierowca ma plan dostaw w smartfonie
  • lokalizacja kierowców jest widoczna na mapie
  • bieżący monitoring realizacji dostawy