Obszary wykorzystania aplikacji

Planowanie tras

Hurtownie, centra logistyczne, kurierzy, dostawcy cateringu
 • automatyczne  planowanie i optymalizacja
 • planowanie etapowe
 • możliwość modyfikacji planu przez logistyka
 • układanie planu na dzień, tydzień lub miesiąc

Planowanie kompletacji i załadunku

Wszędzie tam gdzie kolejność załadunku ma znaczenie
 • gotowy plan kompletacji
 • gotowy plan załadunku (LIFO) dla każdego pojazdu
 • uwzględnienie typu pojazdu oraz możliwości ładunkowych

Monitorowanie realizacji dostaw

Na bieżąco widzisz każdą dostawę i stan jej realizacji
 • plan dostaw każdego pojazdu dostępny na osi czasu
 • każdy kierowca ma plan dostaw w smartfonie
 • lokalizacja kierowców jest widoczna na mapie
 • bieżący monitoring realizacji dostawy

Raportowanie

Szczegółowe dane o czasach jazdy i czasach rozładunku
 • czas jazdy i rozładunku powiązany z dostawą, miejscem i klientem
 • analiza wypełnienia przestrzeni ładunkowej pojazdów
 • analizy długookresowe wykorzystania floty