Spędzasz dużo czasu na planowaniu i układaniu tras dostaw? Starasz się, aby były optymalne, ale nie zawsze się to udaje? GeoTraxx Cię wyręczy – to system, który wspiera wyznaczanie i optymalizację tras, dopasowane do różnych modeli biznesowych.

Używając GeoTraxx:

 • wyznaczysz najkrótsze trasy przejazdu z uwzględnieniem korków

 • oszczędzisz czas potrzebny na układanie tras

 • obniżysz koszty transportu

 • zaoszczędzisz środki na dalszy rozwój Twojego biznesu

W czym pomoże Ci GeoTraxx?

Planowanie tras

Optymalizacja tras dostaw i nadzór nad ich realizacją

 • układanie optymalnej trasy dojazdu z uwzględnieniem natężenia ruchu
 • zadania cykliczne
 • możliwość modyfikacji planu prac przez logistyka
 • układanie harmonogramu na dzień, tydzień lub miesiąc

Raportowanie

Szczegółowe dane o czasach jazdy i czasach rozładunku

 • czas jazdy i rozładunku powiązany z dostawą, miejscem i klientem
 • analiza wypełnienia przestrzeni ładunkowej pojazdów
 • analizy długookresowe wykorzystania floty

Planowanie kompletacji i załadunku

Wszędzie tam, gdzie kolejność załadunku ma znaczenie

 • gotowy plan kompletacji
 • gotowy plan załadunku (LIFO) dla każdego pojazdu
 • uwzględnienie typu pojazdu oraz możliwości ładunkowych

Monitorowanie realizacji dostaw

Na bieżąco widzisz każdą dostawę i stan jej realizacji

 • plan dostaw każdego pojazdu dostępny na osi czasu
 • każdy kierowca ma plan dostaw w smartfonie
 • lokalizacja kierowców jest widoczna na mapie
 • bieżący monitoring realizacji dostawy